Chính sách bảo hành: 

Hàng được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

Trong thời gian bảo hành khách hàng được đổi hàng mới hoặc được sửa chữa
tùy theo tình trạng hàng hóa.

Yêu cầu đối với khách hàng được nhận bảo hành sản phẩm:

- Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành 

- Chúng tôi bảo hành các lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất 

- Sản phẩm bảo hành được tuân thù theo đúng quy trình bảo hành đã hướng dẫn

- Không chấp nhận bảo hành sản phẩm bị lỗi do người sử dụng sai mục đích
hoặc quy trình đã hướng dẫn