1. Điều kiện áp dụng

Với các điều khoản, điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền tạo thành một phần dịch vụ, Bình Minh đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn theo thỏa thuận từ ban đầu khi giao dịch thương mại.

Để hỗ trợ Người dùng trong giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong giao dịch. Khách hàng có thể liên hệ để thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, hay sau khi dùng.

 

2. Điều kiện trả hàng

Khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong trường hợp sau:
• Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được hàng;
• Hàng hóa bị lỗi hoặc hỏng trong khi vận chuyển;
• Bình Minh giao sai mặt hàng cho Người mua (VD: về kích cỡ, chủng loại, v.vv...);
• Hàng hóa mà khách hàng nhận được khác biệt lớn so với thông tin mà Bình Minh công bố trong phần mô tả hàng hóa;
• Khach hàng đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Khách hàng được phép trả hàng (tuy nhiên Bình Minh sẽ cần xác nhận lại những thông tin này).

 

3. Không thay đổi nội dung mua hàng

Trừ khi đã nêu ra trong điều kiện Trả hàng này, các trường hợp trả hàng khác do khách hàng thay đổi nội dung mua hàng sẽ hoàn toàn không được Bình Minh chấp nhận. 

 

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người bán

Khi nhận yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn trả tiền từ phía khách hàng, Bình Minh sẽ thông báo cho khách hàng qua văn bản và/hoặc email và/hoặc sms tin nhắn điện thoại) và hai bên cùng nắm bắt được nội dung hàng hóa theo thực tế để việc hoàn tiền cho khách được thực hiện nhanh chóng.


Bình Minh luôn theo dõi phản hồi của Khách hàng trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với  yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

 

5. Tình trạng đối với hàng trả lại

Để không có các rắc rối phát sinh liên quan đến việc trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả hàng hóa gồm tất cả phụ kiện đi kèm nếu có đồng thời hàng hóa trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Bình Minh rất khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay sau khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu hoặc khiếu nại về hàng hóa về sau nếu cần.

 

6. Chi phí vận chuyển trả hàng

Khách hàng và Bình Minh cần thống nhất về việc ai chịu phí vận chuyển đối với sản phẩm trả lại.